Умови використання Meclee

Договір публічної оферти | Дата останнього оновлення – 13.07.2022

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Meclee або Інформаційна система – це інформаційний сервіс («маркетплейс послуг» для психологів та їх клієнтів), пов'язаний з ним веб-сайт та/або інше програмне забезпечення, що разом та/або окремо надають Користувачам можливість отримувати доступ до функцій Інформаційної системи. Інформаційна система через набір вбудованих функцій забезпечує Користувачам можливість взаємодіяти між собою, зокрема надавати та/або отримувати консультаційні послуги. Набір доступних для Користувачів функцій може змінюватись за рішенням правовласника Інформаційної системи. Деякі функції Інформаційної системи можуть бути доступними лише окремим категоріям Користувачів, наприклад Користувачам, які надають послуги через Інформаційну систему та/або з використанням вбудованих засобів Інформаційної системи. Доступ до Інформаційної системи реалізується через веб-сайт meclee.com.

Веб-сайт – Інтернет-ресурс з доменною адресою meclee.com, включаючи всі сабдомени та/або сторінки веб-сайту meclee.com.

Правовласник (Власник) – фізична особа – підприємець Кузьменко Максим В’ячеславович, який володіє відповідними правами на об’єкти права інтелектуальної власності – Веб-сайт та/або Інформаційну систему.

Адміністрація – особа (особи), уповноважені Власником на здійснення управління Веб-сайтом та/або Інформаційною системою, а також вчинення інших дій, пов'язаних з адмініструванням Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

Відвідувач Веб-сайту (Відвідувач) – фізична особа, яка відвідувала Веб-сайт, переглянула хоча б одну сторінку Веб-сайту. Відвідувач може переглядати інформацію на Веб-сайті, що призначена для попереднього ознайомлення з функціональними можливостями Інформаційної системи.

Користувач – особа, яка зареєструвалась в Інформаційній системі та/або користується Інформаційною системою та/або її функціями та має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення цієї Угоди. Користувачі Інформаційної системи поділяються на дві категорії: Користувачі категорії «Виконавець» («Консультант» або «Психолог») та Користувачі категорії «Замовник» («Клієнт»). Ці категорії Користувачів відрізняються різним набором функцій, які доступні для них через Інформаційну систему, різним способом оплати права користування Інформаційною системою, а також специфічним характером взаємодії між собою та Адміністрацією Інформаційної системи.

Інформаційний матеріал – фото/відео/аудіо/текстовий контент інформаційно-консультаційного призначення, який розміщується та/або транслюється (передається, у тому числі у реальному часі) засобами Веб-сайту та/або Інформаційної системи.

Обліковий запис – запис, що містить відомості, які користувач повідомляє про себе під час реєстрації засобами Веб-сайту (Інформаційної системи) та/або під час використання Інформаційної системи (її функцій). Містить відомості, необхідні для авторизації користувача при підключенні до системи, та/або відомості, необхідні для належної реалізації функцій Інформаційної системи.

Реєстрація – процедура створення облікового запису.

Особистий кабінет (профіль користувача) – це захищена частина Інформаційної системи, в якій Користувач може отримувати різні відомості системи, довідкову інформацію, здійснювати налаштування функцій Інформаційної системи тощо.

Угода (Умови використання або Умови використання Meclee) – угода, адресована будь-якій особі, є офіційною, публічною офертою, носить характер публічного договору та відповідно до статті 633 ЦК України має відповідну юридичну силу. Угода (Умови використання) регулює порядок використання можливостей, ресурсів і сервісів Веб-сайту (Інформаційної системи), наданих Правовласником та/або Адміністрацією.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ З КОРИСТУВАЧЕМ

2.1. Ця Угода укладається між Фізичною особою - підприємцем Кузьменко Максимом В’ячеславовичем – особою, яка надає доступ до Інформаційної системи, а також фізичною особою, яка належним чином зареєструвалася в Інформаційній системі та/або використовує її функції.

2.2. Угода є Договором публічної оферти та відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України умови цієї публічної оферти однакові для всіх Користувачів. Приєднання до Угоди є повною, безумовною і добровільною відповіддю про беззаперечне прийняття (акцепт) умов і положень цієї публічної оферти. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНЕ ПРИЙНЯТТЯ (АКЦЕПТ) КОРИСТУВАЧЕМ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ УГОДИ ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ (ВИРАЖАЄТЬСЯ) ФАКТОМ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ВЕБ-САЙТУ ТА/АБО ФАКТОМ ЗАПОВНЕННЯ (ВНЕСЕННЯ) КОРИСТУВАЧЕМ ДАНИХ ДО БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ РЕЄСТРАЦІЇ, вбудованих в структуру Веб-сайту. Таким чином, Користувач дає свою однозначну згоду з усіма умовами цієї Угоди.

2.3. На умовах цієї Угоди та відповідно до цієї Угоди Адміністрація надає Користувачам право користування Інформаційною системою, вбудованими модулями Інформаційної системи і відповідними функціями.

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

3.1. Для того щоб користуватися ресурсами, сервісами, можливостями Інформаційної системи, користувачеві необхідно спочатку надати свою згоду з умовами даної Угоди. Користувач не має права користуватися Інформаційною системою, якщо він не прийняв умови Угоди.

3.2. Відвідувач не має права користуватися Інформаційною системою та не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг віку, встановленого законодавством для укладення подібних угод, або не виконав інших умов для укладення подібних угод, передбачених законодавством.

3.3. Перед використанням Інформаційної системи, при реєстрації користувачі зобов'язані ввести (надати) у відповідній формі реєстрації відомості, надання яких передбачено положеннями нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (Додаток №1).

3.4. Для отримання права використовувати функції Інформаційної системи Користувачу слід заповнити всі дані згідно нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (посилання, за наявності такого, наведено у пункті 3.3.), уважно ознайомитись з положеннями ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та прийняти її умови, а також виконати інші дії, передбачені цією Угодою.

3.5. Користувач зобов'язується вносити відповідні зміни при кожній зміні реєстраційних даних.

3.6. Недостатність реєстраційних відомостей, передбачених положеннями нашої ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, призводить до неможливості використання Інформаційної системи. Доступ до функцій Інформаційної системи для Користувачів, зареєстрованих з неповними або помилковими особистими даними, призупиняється після можливої верифікації (уточнення) даних.

3.7. Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду:

3.7.1. На розміщення інформації про свої персональні дані в Інформаційній системі в обсязі, передбаченому ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ (Додаток №1).

3.7.2. На обробку своїх персональних даних, відповідно до цілей, зазначених в ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

3.7.3. На використання і поширення своїх персональних даних, згідно умов цієї Угоди і ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Також Користувач в момент реєстрації висловлює свою згоду на доступ інших Користувачів та третіх осіб до своїх персональних даних в порядку, передбаченому цією Угодою та/або зазначеному у ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. Всі особисті дані, зазначені користувачем, охороняються відповідно до чинного законодавства України про захист персональних даних.

3.8. Адміністрація має право призупинити доступ Користувача до особистого кабінету та/або сервісів/функцій Інформаційної системи в разі порушення Угоди або видалення/зміни одного або декількох пунктів реєстраційних даних, описаних у нашій ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ і запитати у Користувача відсутні дані та/або документи.

3.9. Дані, що вносяться Користувачами при реєстрації, використовуються для реалізації функцій Інформаційної системи та взаємодії з Користувачами, а також для інших цілей вказаних у нашій ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

3.10. Видалення Облікового запису Користувача проводиться у такому порядку:

3.10.1. Користувачі видаляють свої облікові записи самостійно засобами Інформаційної системи та/або шляхом направлення письмового запиту про видалення облікового запису Адміністрації.

3.11. Один Користувач може мати тільки один обліковий запис. Ідентифікація Користувача здійснюється за реєстраційними даними в Інформаційній системі та електронною поштою.

3.12. Користувач може відправити запит на видалення своїх особистих даних з бази даних користувачів Інформаційної системи. Видалення особистих даних з бази даних проводиться на підставі листа, відправленого на e-mail Адміністрації. Адміністрація може відмовити у видаленні даних відповідно до цієї Угоди (наприклад, у разі наявності обґрунтованих сумнівів у тому, що запит на видалення направлено користувачем, який зареєстрував обліковий запис в Інформаційній системі).

4. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ (ПРАВО КОРИСТУВАННЯ КОНТЕНТОМ)

4.1. Використовувати можливості (всі реалізовані можливості) та/або інтерактивні ресурси Інформаційної системи можуть тільки зареєстровані Користувачі.

4.2. Користувач має право використовувати ресурси Інформаційної системи законними способами, що не суперечать основному призначенню Інформаційної системи.

4.3. Права інтелектуальної власності на матеріали Інформаційної системи, ресурси, сервіси, якщо не вказано інше, належать Правовласнику.

4.4. Копіювання матеріалів Інформаційної системи без письмової згоди Правовласника або Адміністрації заборонено.

4.5. Допускається часткове цитування матеріалів Інформаційної системи на нерегулярній основі (з метою популяризації Інформаційної системи) з обов'язковим посиланням на Веб-сайт Інформаційної системи (допускається цитування не більше 5% від загального обсягу матеріалу).

4.6. Всі назви, найменування, торговельні марки, символи та слогани, зареєстровані в установленому порядку, є власністю їх законних власників. У матеріалах Інформаційної системи можуть не використовуються значки ® і/або ™ для їх позначення, що не впливає на обсяг прав Правовласника та їх належний захист.

5.ВЗАЄМОДІЯ З СЕРВІСАМИ І ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ

5.1 Веб-сайт та Інформаційна система можуть містити посилання на веб-сайти та/або програмні додатки, які належать або керуються іншими особами ніж Правовласник або Адміністрація (треті особи). Правовласник та Адміністрація не контролює веб-сайти та/або додатки та/або сервіси третіх осіб і не несуть відповідальності за їх вміст, функції, політику конфіденційності, а також пов’язані з ними послуги. Ви визнаєте та погоджуєтесь з тим, що Правовласник та Адміністрація не несуть відповідальність, прямо чи опосередковано, за будь-які збитки, спричинені внаслідок використання або у зв’язку з використанням служб, сервісів, послуг третіх осіб, посилання на які, доступні або можуть бути доступні через Веб-сайт та/або Інформаційну систему. Наполегливо радимо ознайомитись з умовами використання та політикою конфіденційності будь-яких веб-сайтів, додатків або служб третіх осіб, які ви відвідуєте та використовуєте.

5.2. Окремі функції Інформаційної системи, наприклад, можливість вести «онлайн-консультації» з іншими Користувачами реалізується (може бути реалізована) за допомогою таких сервісів, як Skype, Zoom, Viber, Telegram, Whatsapp. Для цілей та з метою повноцінного використання Інформаційної системи Ви погоджуєтесь із використанням перелічених та/або подібних сервісів. Деякі функції Інформаційної системи також можуть бути інтегровані (бути пов’язаними та/або залежати від) з сервісом Google Calendar.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

6.1. Інформаційна система надає Користувачу можливість використовувати функції, які задекларовані Правовласником та реалізовані в інформаційній системі. Користувачу надається така можливість тільки за умови фактичної реалізації задекларованих функцій Інформаційної системи.

6.2. Правовласник та Адміністрація не несуть будь-яку відповідальність за тимчасову та/або постійну відсутність можливості використовувати задекларовану функцію (функції) Інформаційної системи. Користувач погоджується з такою умовою та використовує Інформаційну систему з всіма застереженнями, які передбачені цією Угодою.

6.3. Користувачу забороняється використовувати Інформаційну систему не за її цільовим (функціональним) призначенням та/або для здійснення та/або для сприяння здійсненню будь-якої незаконної діяльності.

6.4. Оскільки Інформаційна система може сприяти Користувачам, які надають послуги через Інформаційну систему, здійснювати їх господарську діяльність, такі Користувачі (зокрема психологи (консультанти), які використовують Інформаційну систему для пошуку клієнтів та/або розміщення у Інформаційній системі відомостей про надання ними відповідних послуг) зобов’язані вжити всіх необхідних заходів та виконати всі необхідні юридичні формальності для повної відповідності їх діяльності приписам чинного в Україні законодавства, зокрема (але не виключно):провести державну реєстрацію ФОП або юридичної особи, мати необхідну кваліфікацію, належним чином оформити відносини зі своїми клієнтами, у тому числі іншими Користувачами Інформаційної системи, тощо.

6.5. В межах можливостей, реалізованих у Інформаційній системі, Користувачі категорії «Виконавець» самостійно визначають ціну своїх консультаційних послуг, які надаються ними на користь Користувачів категорії «Замовник».

6.6. Користувачі категорії «Виконавець» та Користувачі категорії «Замовник» у відносинах один з одним, при використанні Інформаційної системи, погоджуються дотримуватися наступного правила — “При здійсненні Користувачем категорії “Замовник” першого замовлення консультаційних послуг Користувача категорії “Виконавець”, Інформаційна система фіксує ціну послуг на наступні 365 днів з розрахунку оплати за 1 сеанс консультацій. Якщо у подальшому Користувач категорії «Виконавець» змінює ціну своїх послуг (розмір оплати за 1 сеанс консультацій), то Інформаційна система надішле Користувачам категорії “Замовник”, які є клієнтами відповідного Користувача категорії “Виконавець”, повідомлення про зміну ціни оплати за послуги останнього. При цьому, такі Користувачі категорії “Замовник” ще протягом 365 днів з моменту першого замовлення послуг у відповідного Виконавця матимуть можливість продовжувати сплачувати послуги відповідного Користувача категорії “Виконавець” за попередньою (зафіксованою) ціною. Користувачі категорії “Замовник” можуть скористатися цією можливістю через свій особистий кабінет у Інформаційній системі, пройшовши попередню процедуру авторизації”.

7. РОЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ

7.1. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДІЇ КОРИСТУВАЧА, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ДІЇ КОРИСТУВАЧА ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ МОЖЛИВОСТЕЙ І ФУНКЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

7.2. Адміністрація залишає за собою право видаляти інформацію (коментарі), яка внесена Користувачем з використанням Інформаційної системи, якщо така інформація та/або її поширення не узгоджуються з положеннями цієї Угоди та/або приписами чинного законодавства.

7.3. Адміністрація може заблокувати обліковий запис Користувача з наступних причин:

7.3.1. Систематичне порушення правил цієї Угоди.

7.3.2. Дії, що розглядаються Адміністрацією як обман, шахрайство і введення в оману користувачів та/або Адміністрації.

7.3.3. Дії, які носять протиправний характер та/або можуть завдати шкоду Правовласнику, Адміністрації, іншим Користувачам та/або третім особам.

7.4. Відновлення облікового запису можливе тільки в разі повідомлення Адміністрації та прийняття Адміністрацією відповідного рішення.

7.5. Адміністрація залишає за собою право блокування облікового запису Користувача, дії якого ображають співробітників Адміністрації, а також можуть нести шкоду або паплюжать добре ім'я Правовласника, а також з інших причин, які на думку Адміністрації, завдають шкоди Правовласнику.

8. ОПЛАТА ЗА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ

8.1. Адміністрація має право вводити плату за право користування Інформаційною системою і змінювати її в будь-який момент шляхом розміщення відповідної інформації засобами користувацького інтерфейсу Веб-сайту та/або Інформаційної системи та/або шляхом направлення відповідного повідомлення на email Користувача.

8.2. Користувачі категорії «Виконавець» (Консультант) та Користувачі категорії «Замовник» (Клієнт) оплачують право на використання Інформаційної системи у різний спосіб та у різних розмірах, що визначаються Адміністрацією та доводяться до відома Користувачів через інтерфейс Інформаційної системи та/або у інший спосіб.

8.3. Користувач зобов’язується оплатити право користування Інформаційною системою в порядку і на умовах, визначених цією Угодою, а також відповідно до роз’яснень та інформації, наведеній на Веб-сайті та/або отриманих від Адміністрації у email-повідомленні.

8.4. Вартість послуг та/або обмеженої ліцензії на право користування Інформаційною системою, а також актуальні реквізити для переказу грошових коштів зазначаються Адміністрацією (Правовласником) на Веб-сайті та/або у email-повідомленні, направленому Адміністрацією на адресу електронної пошти Користувача. Оплата здійснюється у національній валюті України – гривні.

8.5. Оплата може проводитись Користувачем за допомогою відповідних функцій, вбудованих у користувацький інтерфейс Веб-сайту. Для отримання оплати від Користувачів та/або її адміністрування Адміністрація може використовувати стороні сервіси, такі як https://fondy.ua/ 

8.6. Користувачу, який дотримується вимог цієї Угоди, а також інших обов’язкових правил і положень, про які повідомляється Адміністрацією через Веб-сайт, надається обмежена невиключна ліцензія на право використання Інформаційної системи виключно за функціональним призначенням Інформаційної системи. Користувачі категорії «Виконавець» (Консультант) та Користувачі категорії «Замовник» (Клієнт) отримують доступ до різного набору функцій Інформаційної системи.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ Інформаційної системи та Веб-сайту визначена у Додатку №1 до цієї Угоди, який є її невід'ємною частиною. Користувач дає свою згоду на прийняття цієї Угоди та Додатків до неї, і погоджується з тим, яким чином Адміністрація визначає порядок збору, зберігання і обробки персональних даних.

10. КОМЕНТУВАННЯ ТА КОМЕНТАРІ, РОЗМІЩЕННЯ ЯКИХ ЗАБОРОНЕНО

10.1. Користувач має можливість розмістити свій коментар (коментарі) стосовно Інформаційних матеріалів та/або послуг інших Користувачів (наприклад, Користувачів категорії Виконавець).

10.2. Користувачам забороняється розміщувати коментарі з ознаками «спаму», коментарі агресивного характеру та/або коментарі, що ображають інших Користувачі та/або будь-яких третіх осіб.

10.2. Користувачам забороняється розміщувати засобами Інформаційної системи будь-які повідомлення та/або коментарі, які за своїм змістом порушують та/або можуть порушувати приписи чинного законодавства України.

10.2. Користувачам також забороняється розміщувати засобами Інформаційної системи коментарі та/або повідомлення, які не пов’язані зі призначенням Інформаційної системи.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Користувач несе відповідальність за достовірність та відповідність чинному законодавству України відомостей, які надаються ним Адміністрації під час реєстрації.

11.3. Адміністрація не несе відповідальності за перерви в роботі Інформаційної системи, викликані технічними перебоями в роботі устаткування та/або програмного забезпечення. Разом з тим, Адміністрація зобов’язується приймати всі розумні заходи для запобігання виникненню таких перебоїв.

11.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, понесені Користувачами або третіми особами, а також за упущену вигоду, що мала місце  в результаті роботи Інформаційної системи.

11.5. Користувач погоджується з тим, що він несе особисту відповідальність (а також з тим, що Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення Користувачами своїх зобов'язань, встановлених цією Угодою, а також за всі можливі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки або шкоду, які може понести Адміністрація).

12. ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УГОДИ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

12.1. Моментом укладення цієї Угоди вважається момент натискання Користувачем кнопки «Зареєструватися» («Log in», «увійти» або іншої кнопки з аналогічним призначенням), розташованої на Веб-сайті та/або засобами користувацького інтерфейсу Інформаційної системи. Такою дією Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди.

12.1.1. У будь-якому випадку, заповнюючи форму реєстрації на Веб-сайті та/або в Інформаційній системі, Користувач автоматично приймає умови цієї Угоди.

12.2. Адміністрація має право в односторонньому порядку і в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення її нової версії на Веб-сайті та/або в користувацькій оболонці (засобами користувацького інтерфейсу) Інформаційної системи.

12.3. Користувач в свою чергу зобов'язується систематично (не рідше одного разу на тиждень) знайомитись з актуальною редакцією цієї Угоди, розміщеної на Веб-сайті та/або за допомогою засобів користувацького інтерфейсу Інформаційної системи, включаючи інформацію щодо внесення змін до цієї Угоди. Якщо Адміністрацією прямо не буде вказано інше, нова редакція Угоди і Додатків до неї набуває чинності з моменту їх розміщення на Веб-сайті та/або за допомогою засобів користувацького інтерфейсу Інформаційної системи.

12.4. У разі незгоди з новою редакцією Угоди Користувач зобов'язаний негайно припинити користуватися Веб-сайтом та Інформаційною системою.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ

13.1. Користувач може у будь-який момент розірвати Угоду з Адміністрацією, використовуючи відповідну процедуру видалення даних і припинивши користуватися Веб-сайтом та Інформаційною системою. При цьому, Користувачу не повертається оплата, проведена Користувачем за право доступу до Інформаційної системи та/або відповідних Інформаційних матеріалів.

13.2. Розірвання угоди з боку Адміністрації може мати місце у випадках:

13.2.1. Порушення Користувачем положень цієї Угоди, нанесення шкоди іншим Користувачам, Адміністрації або Правовласнику.

13.2.2. Вчинення дій, які суперечать іншим правилам користування Інформаційної системи, які розміщені та доступні користувачам через наш Веб-сайт.

13.2.3. Блокування облікового запису Користувача з причин, вказаних у п. 7.3. цієї Угоди.

14. ЗАКОНОДАВСТВО І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Діяльність Адміністрації здійснюється відповідно до законодавства України. Всі суперечки, пов'язані з дією цієї Угоди, вирішуються шляхом проведення переговорів. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судах України.

14.2. Визнання в судовому порядку недійсними окремих положень цієї Угоди не тягне за собою недійсність угоди в цілому.

15. ДОДАТКИ

15.1. Дана Угода містить наступні додатки, які є її невід'ємною частиною (а також самостійними юридичними документами):

Додаток №1 (згода на обробку персональних даних та інші положення про обробку персональних даних користувачів) – ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

15.2. Використовуючи Веб-сайт та/або Інформаційну систему, Ви зобов'язані ознайомитися і погодитися з усіма умовами ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ за наступним посиланням – meclee.com.

16. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

16.1. Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо даної Угоди, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти – support@meclee.com.